Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-01-27

Imieniny: Anieli, Juliana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 236048
  • Do końca roku: 339 dni
  • Do wakacji: 151 dni

Stołówka jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie przerwy obiadowej (11:00 - 11:20)

Cena jednego posiłku wynosi 2,50 zł

Płacimy do 10. dnia każdego miesiąca

 Odliczenie kwoty za posiłki z powodu nieobecności powyżej 3 dni

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1.      Jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów pod nadzorem dyżurujących nauczycieli.

2.      Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: MGOPS w Tolkmicku.

3.      Jadalnia zapewnia odpłatne dożywianie w szkole w formie ciepłych posiłków i mleko w ramach akcji „Szklanka mleka dla każdego dziecka".

4.      Zgodnie z programem „Owoce i warzywa w szkole" dzieci z klas I - III otrzymują bezpłatnie owoce, warzywa i soki.

5.      Posiłki przygotowywane są według dekadowego jadłospisu, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

6.      W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.

7.      Przed okienkiem, w którym wydaje się posiłki, obowiązuje kolejka w jednym szeregu, nie wolno wchodzić bez kolejki i potrącać innych.

8.      Podczas spożywania posiłku należy zachowywać się wg norm kulturalno - etycznych (np. nie prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych  
        niestosownych zachowań).

9.      Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce (do okienka kuchni).

10.  Wszyscy przebywający w jadalni powinni dbać o ład i porządek, a szczególnie wyznaczeni uczniowie dyżurni.

11.  Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące (nadzorujące).

 

 

 

 

 


Przejdź do góry