Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-01-27

Imieniny: Anieli, Juliana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 236080
  • Do końca roku: 339 dni
  • Do wakacji: 151 dni

W szkole zorganizowana jest świetlica,

jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności dla dzieci.

 Czynna:

poniedziałek 6:55 - 7:15 i 11.00 - 15.25;

wtorek 6:55 - 7:15 i 11.00 - 15.25;

środa 6:55 - 8:40 i 11.00 - 15.25;

czwartek 6:55 - 7:15 i 11.00 - 15.25;

piątek 6:55 - 7:15 i 11.00 - 15.25;

 

 Prawo do korzystania mają wszyscy uczniowie klas 0 - VII.

 

Nauczyciele pracujący w świetlicy:

Adamczyk Maria

Estal Andrzej

Klamer Żaneta

Popowicz Agnieszka

Rutkowska Janina

 

 

Do zadań świetlicy należy: 

-  zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom,

-  organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;

-  przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

-  organizowanie gier i zabaw ruchowych;

-  rozwijanie zainteresowań (intelektualnych, artystycznych i technicznych), zamiłowań i uzdolnień wychowanków;

-  kształtowanie postaw moralno - społecznych oraz przestrzeganie nawyków kultury życia codziennego, zachowania się w domu i w swoim środowisku;

-  współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy;

-  zapewnienie opieki podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej;

-  wyrabianie nawyków racjonalnego spędzania czasu wolnego, kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu;

-  kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych;

-  stymulowanie postawy twórczej;

-  wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia.

 


Przejdź do góry